Logorytmika

Od dzisiaj, w każdy poniedziałek będą odbywać się zajęcia z logorytmiki prowadzone przez p. Lucynę Wróbel- muzyk, aktorka, animator kultury, logopeda oraz p. Mariusza Kazubskiego- muzyk, instrumentalista, aranżer.

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.

Logorytmika ma na celu usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej, dlatego też pod okiem logopedy kładzie nacisk na rozwój obszarów mowy. Zajęcia te ściśle łączą się z muzyką i ruchem ciała w formie zabawy, wykorzystując również ćwiczenia oddechowe, słowne i słuchowe co pobudza aparat mowy i rozwija rytmizację. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznawcze, uwagę i koncentrację.

Celem logorytmiki jest więc przede wszystkim harmonijne stymulowanie mowy. Taka forma zajęć daje szansę na unikanie złych nawyków, wad wymowy w mówieniu, popełnianiu błędów już na wczesnym etapie rozwoju mowy.

Grupa I- każdy poniedziałek,  godzina 9.00

Grupa II- każdy poniedziałek, godzina 9.30