Umowy- przypomnienie

Przypominamy, że umowy z rodzicami dzieci przyjętych w rekrutacji do Żłobka Gminnego w Wysokiej na rok szkolny 2024/2025 podpisujemy do 28.06.2024 r.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.