Dokumenty

Poniżej lista niezbędnych dokumentów obowiązujących w naszym Żłobku:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ STATUT KOBIERZYCKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO ZE ŻŁOBKA

 

W razie pytań prosimy o
KONTAKT