Umowa o świadczeniu usług żłobka

Podpisywanie umów o świadczeniu usług żłobka na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie do 12 kwietnia 2019r.- dotyczy osób, które złożyły deklarację kontynuacji pobytu w żłobku.Umowy dostępne będą w sekretariacie i u opiekunów oraz na stronie internetowej żłobka.Umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Klauzulę informacyjną (RODO) jeden raz. Uzupełnione i podpisane dokumenty proszę dostarczyć do […]

Więcej

12 listopada

Drodzy Rodzice   Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2018 poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.   W poniedziałek, 12 listopada żłobek będzie zamknięty.

Więcej

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Kobierzycach 2018/2019- Zarządzenie Wójta, Harmonogram, Kryteria i załączniki do pobrania

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Kobierzycach odbędzie się w dniach 06.08.2018- 24.08.2018 r. Dokumenty można składać w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach, ul.  Robotnicza 19. Prosimy składać komplet dokumentów. Zaświadczenia z pracy i o pobieraniu nauki prosimy, żeby były wystawione na naszych drukach dostępnych w załączeniu. Potwierdzeniem rozliczania się w I US jest TYLKO zaświadczenie z […]

Więcej

Zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od września 2018 r.

Serdecznie zapraszam na zebranie Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do żłobka w wyniku rekrutacji od września 2018 r. Zebranie odbędzie się  31 lipca (wtorek) o godzinie 17.15. Na spotkaniu poruszymy między innymi: podział na grupy plan dnia w żłobku, organizacja pracy żłobka płatności za żłobek, zgłoszenia nieobecności, odliczenia itp. zajęcia dla dzieci harmonogram uroczystości w […]

Więcej

Podpisywanie umów o świadczeniu usług żłobka na rok szkolny 2018/2019

Umowy z Rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od września 2018 r. będą podpisywane w dniach 04.07.-13.07.2018 r. w godzinach 7:00-16:00, w środy 7:00-17:00. Do podpisania umowy niezbędne są: PESEL dziecka, PESEL rodzica oraz numer konta bankowego rodzica, na który zostanie dokonany zwrot nadpłaty po zakończeniu umowy. Umowa zawierana jest z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

Więcej