Zebranie organizacyjne

Informujemy, że zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego żłobka (od 01.09.2021 r.) odbędą się w następujących terminach:

Grupa I- 18.08.2021 r. o godzinie 17.00

Grupa II- 19.08.2021 r. o godzinie 17.00

Grupa III i IV- 23.08.2021 r. o godzinie 17.00

Jeśli rodzic dziecka z grupy I lub II nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość dołączenia do spotkania w dniu 23.08.2021 r. – prosimy o zgłoszenie mailowe

Informację o przydzieleniu dziecka do grupy wiekowej można uzyskać telefonicznie 71 715 19 85

W związku z obostrzeniami sanitarnymi na zebranie zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego. Podczas spotkania obowiązują maseczki.

Prosimy nie przyprowadzać na zebranie dziecka.

Osoby, które w wyznaczonych  dniach nie będą  uczestniczyły w zebraniu, mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie (71 715 19 86 lub 71 715 19 85)  w godzinach 9.00-15.00 w celu uzyskania informacji oraz odpowiedzi na pytania.

Zebranie dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka i kontynuujących pobyt w żłobku od września 2021 odbędzie się w późniejszym terminie.