Podpisywanie umów- 2022/2023

Podpisywanie umów o świadczeniu usług żłobka z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka oraz kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w dniach 27.06.- 08.07.2022 r.

Konkretny termin podpisywania umów będzie umawiany z każdym rodzicem telefonicznie.

Osoby, których dzieci zostały przyjęte w rekrutacji do żłobka, a nie podały w karcie zgłoszenia danych kontaktowych (adres e-mail, telefon kontaktowy), proszone są o kontakt z placówką.

Przypominamy, że niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w placówce.