Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia
w żłobku. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.