Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020- Żłobek Gminny w Kobierzycach

W związku z brakiem wolnych miejsc w Żłobku Gminnym w Wysokiej, postępowanie rekrutacyjne na rok 2019/2020 będzie odbywać się TYLKO do Żłobka Gminnego w Kobierzycach.

ZARZĄDZENIE, TERMINY, ZASADY I KRYTERIA

Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie https://www.zlobek-kobierzyce.pl/informacja-dotyczaca-rekrutacji/