Wyniki rekrutacji

Wszyscy kandydaci z rekrutacji do Żłobka Gminnego w Wysokiej na rok szkolny 2024/2025 spełniający warunki:

* Urodzone w terminie od 1 stycznia 2022 r. i mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2024 r.
* Mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kobierzyce

zostali przyjęci do Żłobka Gminnego w Wysokiej na rok szkolny 2024/2025

 

Lista dzieci przyjętych_Wysoka [otwiera się w nowej karcie]

Lista dzieci nieprzyjętych_Wysoka [otwiera się w nowej karcie]