REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2018/2019- Zarządzenie, Harmonogram, Kryteria i Zasady, Załączniki do pobrania

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Wysokiej odbędzie się w dniach 04.06.2018- 15.06.2018 r. Dokumenty można składać w sekretariacie żłobka w godzinach 7-16, a w środy 7-17.

Prosimy składać komplet dokumentów.

Zaświadczenia z pracy, KRUS i o pobieraniu nauki prosimy, żeby były wystawione na naszych drukach dostępnych w załączeniu.

Potwierdzeniem rozliczania się w I US jest TYLKO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

W razie pytań prosimy pisać sekretariat@zlobekwysoka.pl lub dzwonić 71 715 19 85

ZARZĄDZENIE HARMONOGRAM KRYTERIA I ZASADY KARTA ZGŁOSZENIA ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU ZAŚWIADCZENIE O POBIERANIU NAUKI ZAŚWIADCZENIE O PODLEGANIU UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE W ŻŁOBKU OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DZIECKA POSIADAJĄCEGO RODZEŃSTWO OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA