Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Kobierzycach 2018/2019- Zarządzenie Wójta, Harmonogram, Kryteria i załączniki do pobrania

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Kobierzycach odbędzie się w dniach 06.08.2018- 24.08.2018 r. Dokumenty można składać w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach, ul.  Robotnicza 19.

Prosimy składać komplet dokumentów.

Zaświadczenia z pracy i o pobieraniu nauki prosimy, żeby były wystawione na naszych drukach dostępnych
w załączeniu.

Potwierdzeniem rozliczania się w I US jest TYLKO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

W razie pytań prosimy dzwonić: 71 715 19 85

 

ZARZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK – TERMINY REKRUTACJI ZAŁĄCZNIK – KRYTERIA KARTA ZGŁOSZENIOWA OŚWIADCZENIE- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO DZIECKA ZAŚWIADCZENIE KRUS ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU ZAŚWIADCZENIE O POBIERANIU NAUKI