Umowa 2023/2024

Umowy z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do żłobka w wyniku rekrutacji oraz kontynuującymi pobyt w żłobku od września 2023r. będą podpisywane w dniach:

 12.06.2023r.-23.06.2023r.

Prosimy o pobranie umowy, wydrukowanie w trzech egzemplarzach i wypełnienie danych:

–  data podpisania umowy

– dane jednego rodzica/opiekuna prawnego (umowa jest podpisywana tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym),

– dane dziecka (§ 1 umowy)

– pakiet godzinowy – mają Państwo do wyboru trzy pakiety dzienne: pakiet 8, 9 lub 10 godzin (§ 4 pkt 1 umowy)

– informację o posiadaniu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny  (§ 4 pkt 4 umowy) – proszę dołączyć kserokopię karty

–  §6. pkt 2. umowy tj. maksymalna opłata z tytułu świadczonych usług. Końcowa kwota (suma płatności z całego roku) z wybranego pakietu godzinowego z załącznika nr 1.

Prosimy o zaparafowanie każdej ze stron i podpisanie umowy.

Dodatkowo w zależności od wybranego pakietu godzinowego i posiadania Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny prosimy o wydrukowanie w 3 egzemplarzach i zaparafowanie załącznika nr 1 do umowy.

Prosimy również o pobranie klauzuli informacyjnej, zapoznanie się z nią, podpisanie i dołączenie do umowy w jednym egzemplarzu.

Prosimy o dostarczenie do żłobka umów w trzech egzemplarzach w dniach 12.06.2023r.-23.06.2023r.  – w godzinach 7:30-15:30 do sekretariatu żłobka (prosimy dzwonić domofonem)

Umowy będą na bieżąco sprawdzane i podpisywane przez dyrektora.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Żłobek Gminny w Wysokiej: 71 715 19 85, sekretariat@zlobekwysoka.pl;

Żłobek Gminny w Kobierzycach: 71 715 19 86, sekretariat@zlobek-kobierzyce.pl)

Jeśli rodzic nie ma możliwości pobrania i wydrukowania umowy, prosimy o kontakt.

Przypominamy, że niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Umowa o świadczenie usług KZZ_2023_2024  [otwiera się w nowym oknie]

Załącznik nr 1 do umowy_opłaty_2023_2024 [otwiera się w nowym oknie]

Załącznik nr 1 do umowy_opłaty_2023_2024_KKDR [otwiera się w nowym oknie]

Klauzula informacyjna_RODZICE [otwiera się w nowym oknie]