Załącznik nr 1 do umowy-opłaty 2022_2023_Karta Dużej Rodziny