Załącznik nr 1 do aneksu_opłaty_2024_2025_KRD_WYSOKA