WAŻNE. Rekrutacja

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KOBIERZYCKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021
27 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.


Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników żłobków Gminy Kobierzyce, wprowadza się następujące zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego:


Zasady składania wniosków o przyjęcie dziecka żłobka na rok szkolny 2020/2021
Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka należy złożyć w terminie 27 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.


Złożenie wniosków jest możliwe poprzez
:
➢ przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy żłobka kompletu wypełnionych wniosków z załącznikami (zeskanowanych lub w wersji edytowalnej)- w temacie proszę wpisywać REKRUTACJA;
lub
➢ złożenie w formie papierowej w sekretariacie placówki, jeśli żłobki zostaną otwarte dla dzieci,
jeśli nadal placówki będą zamknięte:
➢ wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona w holu lub przy wejściu do żłobka.


Formularze wniosków i oświadczeń dostępne są:
• na stronach internetowych żłobków, a także na www.ugk.pl,
• w wersji papierowej obok urny wystawionej przy wejściu do placówki.


Adresy e-mail żłobków:
• Żłobek Gminny w Kobierzycach: sekretariat@zlobek-kobierzyce.pl
• Żłobek Gminny w Wysokiej: sekretariat@zlobekwysoka.pl


Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria są opublikowane
w Zarządzeniu Nr KZZ.021.7.2020 Dyrektora Kobierzyckiego Zespołu Żłobków z dnia 16 marca 2020 roku

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 71 715 19 86 (siedziba Kobierzyckiego Zespołu Żłobków)

WERSJE EDYTOWALNE DOKUMENTÓW: