Wznowienie pracy placówki

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku, 19.04.2021 r., działalność żłobka zostanie wznowiona w normalnym trybie pracy.

Prosimy, aby do żłobka przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych tj. bez kataru, kaszlu, wysypki i podwyższonej temperatury.