Zawieszenie pracy żłobka

Szanowni Rodzice,

W związku z bardzo dużą absencją opiekunów, żłobek nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce.

Za zgodą Organu Prowadzącego działalność Żłobka Gminnego w Wysokiej zostanie czasowo zawieszona w dniach od 9 listopada do 13 listopada 2020 r.

Prosimy o wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
w wieku do ukończenia 8 lat, m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.