Zebranie organizacyjne

Informujemy, że zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego żłobka (od 01.09.2022 r.) odbędą się w następujących terminach:

Grupa I- 8.08.2022 r. o godzinie 17.15

Grupa II- 11.08.2022 r. o godzinie 17.15

Grupa III i IV- 25.08.2022 r. o godzinie 17.15

Jeśli rodzic dziecka z grupy I lub II nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość dołączenia do spotkania w dniu 25.08.2022 r. – prosimy o zgłoszenie mailowe

Informację o przydzieleniu dziecka do grupy wiekowej można uzyskać telefonicznie 71 715 19 85  po 1 sierpnia 2022 r.

Na zebranie zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Prosimy nie przyprowadzać na zebranie dziecka.

Osoby, które w wyznaczonych  dniach nie będą  uczestniczyły w zebraniu, mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie (71 715 19 86 lub 71 715 19 85)  w godzinach 9.00-15.00 w celu uzyskania informacji oraz odpowiedzi na pytania.