Pierwsze dni w żłobku

Rodzice, W dniach od 01.09. do 04.09.2020 osoba przyprowadzająca dziecko do placówki będzie wchodziła do szatni i przekazywała maluszka bezpośrednio cioci opiekującej się dzieckiem w grupie. Przyprowadzać dziecko może tylko jedna, zdrowa osoba. Na terenie placówki obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz obowiązek zakrywania nosa i ust. Żeby zachować odpowiedni dystans, w szatni przebywać mogą maksymalnie dwie osoby, prosimy o sprawne przekazywanie dzieci opiekunce. Żeby usprawnić wejście do żłobka prosimy aby osoby w grupy I i II wchodziły głównym wejście do żłobka, a osoby z grupy III i IV wejściem z lewej strony budynku (będzie opisane), dzwoniąc do grupy pod numer 9. W szafce dziecka będzie naklejka z imieniem, którą prosimy przykleić na plecy dziecka.