Podpisywanie umów o świadczeniu usług żłobka na rok szkolny 2018/2019

Umowy z Rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od września 2018 r. będą podpisywane w dniach 04.07.-13.07.2018 r. w godzinach 7:00-16:00, w środy 7:00-17:00.

Do podpisania umowy niezbędne są:

PESEL dziecka, PESEL rodzica oraz numer konta bankowego rodzica, na który zostanie dokonany zwrot nadpłaty po zakończeniu umowy.

Umowa zawierana jest z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.