Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Wysokiej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach od 11 kwietnia 2023 r do 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie_rekrutacja 2023_2024.BES [owiera się w nowej karcie]

Załącznik nr 1 Terminy rekrutacji 2023_2024[otwiera się w nowej karcie]

Załącznik nr 2 Kryteria i zasady rekrutacji 2023_2024[otwiera się w nowej karcie]

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2023_2024__WYSOKA [otwiera się w nowej karcie]

Zaświadczenie o zatrudnieniu- wzór [otwiera się w nowej karcie]

Zaświadczenie o pobieraniu nauki- wzór [otwiera się w nowej karcie]

Oświadczenie o zgłoszeniu więcej niż 1 dziecka do żłobka [otwiera się w nowej karcie]

Oświadczenie o wielodzietności [otwiera się w nowej karcie]

Oświadczenie o rodzeństwie [otwiera się w nowej karcie]

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [otwiera się w nowej karcie]