Rekrutacja- formularze

  1. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

– ePUAP Kobierzyckiego Zespołu Żłobków (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);

-adres e-mail Żłobka Gminnego w Wysokiej sekretariat@zlobekwysoka.pl (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków
z załącznikami w wersji .pdf);

-wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona przy wejściu do Żłobka Gminnego w Wysokiej, ul. Chabrowa 99 od dnia 22.03.2021r.- do dnia 02.04.2021 r.