Wznowienie funkcjonowania żłobka w czasie epidemii

W związku z planowanym wznowieniem funkcjonowania żłobka od 25 maja 2020 r. , do żłobków wchodzących w skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Potwierdzeniem zapisów jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia. Druk oświadczenia należy przesłać na adres dyrektor@kobierzyckizz.pl w terminie do 18 maja 2020 r.