Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Wysokiej odbędzie się w dniach od 08.04.2024 do 19.04.2024 r.

Zarządzenie_rekrutacja [otwiera się w nowym oknie]

Załącznik nr 1 _Terminy rekrutacji_2024_2025 [otwiera się w nowym oknie]

Załącznik nr 2 Kryteria i zasady rekrutacji 2024_2025 [otwiera się w nowym oknie]

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka_WYSOKA [otwiera się w nowym oknie]

Oświadczenie o rodzeństwie [otwiera się w nowym oknie]

Zaświadczenie o zatrudnieniu- wzór [otwiera się w nowym oknie]

Oświadczenie o wielodzietności [otwiera się w nowym oknie]

Oświadczenie o zgłoszeniu więcej niż 1 dziecka do żłobka [otwiera się w nowym oknie]

Zaświadczenie o pobieraniu nauki- wzór [otwiera się w nowym oknie]

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [otwiera się w nowym oknie]