Umowa o świadczeniu usług żłobka

Podpisywanie umów o świadczeniu usług żłobka na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie do 12 kwietnia 2019r.- dotyczy osób, które złożyły deklarację kontynuacji pobytu w żłobku.
Umowy dostępne będą w sekretariacie i u opiekunów oraz na stronie internetowej żłobka.
Umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Klauzulę informacyjną (RODO) jeden raz. Uzupełnione i podpisane dokumenty proszę dostarczyć do sekretariatu żłobka lub zostawić u cioć w grupach do 12 kwietnia 2019 r.

Niepodpisanie umowy w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.